שיעורים ומסרים לפרשת השבוע

מסר אור החיים - פרשת בהעלותך תשפ"א

• תורה מתוך יגיעה וצער •

שיעור פרשת בהעלותך תשפ"ב

• זכירת מרים •

מסר חסידי לפרשת בהעלותך תש"פ

• להיות שפל רוח •

נושא לפרשה - שלח תשפ"א

• מצוה גוררת מצוה •

מסר חסידי פרשת בהעלותך תשפ"ב

• מי רוצה לחיות •

שיעור פרשת שלח תשפ"ב

• ראשית עריסותיכם חלה •

פרשת ויקרא-זכור תשפ"ב

• שחיטה בזר - שמואל הנביא הורה לפני עלי הכהן •

פרשת זכור תשפ"א • מחיית עמלק •

מסר חסידי - פרשת זכור תשפ"ג

מסר חסידי - פרשת משפטים תשפ"ג

• דין תורה בביתו של רבה של פלונסק •

דרשה לפרשת שבוע - פרשת משפטים תשפ"ב

• בין שחור ללבן •

מסר חסידי

פרשת שקלים תשפ"ג

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן