שיעורים ומסרים לפרשת השבוע

מסר אור החיים - פרשת בהעלותך תשפ"א

• תורה מתוך יגיעה וצער •

נושא לפרשה - פרשת פנחס תשפ"א

• הנעלבים ואינם עולבים •

מסר חסידי - פרשת עקב תשפ"ב

• מדוע ברך הבבא סאלי את בנו •

פרשת לך לך תשפ"ב

• אברהם אבינו מול מלך מצרים ומלך סדום •

מסר חסידי - וישלח תשפ"ב • מחשבות ומעשים •

• מחשבות ומעשים •

• לא יאונה לצדיק כל און •

• לא יאונה לצדיק כל און •

שיעור לפרשת השבוע - פרשת ויקהל תשפ"ב

• ישבעו ויתענגו מטובך •

מסר חסידי - פרשת מסעי תשפ"ג

• הודאה גוררת הודאה •

מסר חסידי - פרשת וילך תשפ"ב

• ללכת עם התוכחה •

מסר חסידי - פרשת חיי שרה תשפ"ג

• לא להתלונן •

מסר חסידי - פרשת מקץ תשפ"א

• יוסף המשביר •

מתורתו של בעל העקידה - פרשת תרומה

• בניית הבית המקדש ובנין הבית השלישי •

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן