שיעורים ומסרים לפרשת השבוע

מסר אור החיים - פרשת בהעלותך תשפ"א

• תורה מתוך יגיעה וצער •

מסר חסידי - פרשת פנחס תשפ"ב

• בטחו בה' עדי עד •

הזוהר השבועי - פרשת עקב

• ביאור ענין יראת ה' •

שיעור פרשת מסעי תשפ"ב

• אלה מסעי בני ישראל •

לאורו של רש"י • פרשת נצבים תשפ"ג

• כל אחד יכול וכל אחד מתאים •

שיעור לפרשת חוקת תש"פ

• רבי אליעזר ומצות פרה •

מסר חסידי - פרשת בראשית תשפ"א

• לאכול עם הידיים •

מסר חסידי שפ"א - פרשת מסעי תשפ"א

• גלות לרוצח בשגגה •

מסר חסידי - פרשת ראה תשפ"ג

• העשיר והדרשה •

פרשת שופטים תשפ"ב

• ולא תיקח שוחד •

שיעור פרשת מטות תשפ"א

• מלחמת מדין •

לאורו של רש"י -אידיש- פרשת נצבים תשפ"ג

• כל אחד יכול וכל אחד מתאים •

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן